K čemu slouží montessori třísložkové karty a jak je používat?

Třísložkové karty jsou jednou z nejznámějších pomůcek používaných v Montessori výuce ať už doma rodiči nebo ve školkách a školách. Karty mají mnoho způsobů použití, ale nejčastěji se používají k rozšiřování slovní zásoby nebo k nácviku čtení a porozumění. Ale mají i mnohá další využití, jež Vám v tomto článku postupně představíme.  


Třísložkové karty můžete vidět ve všech stupních Montessori tříd. Používají je jak batolata, tak i pro děti na základní škole. Jejich použití se mění a rozšiřuje s věkem dítěte. 

Co přesně jsou třísložkové karty a jak se s nimi pracuje?
Jak vypadají v praxi se můžete podívat na obrázku níže. Jsou to karty, které se skládají ze 3 částí:


kartu s textem i obrázkem (kontrolní karta - na obrázku vpravo)
kartu pouze s obrázkem (na našem obrázku vlevo dole)
kartu pouze s textem (na našem obrázku vlevo nahoře)

Karta s obrázkem a textem se používá jako kontrolní, čímž dáváme dítěti možnost samostatné práce s chybou, bez zasahování učitele nebo rodiče, tuto kartu je také vhodné u některých témat (les, houby, jarní květiny, podzim, zvířata z farmy, atd.) přidělat na kroužek a vzít s sebou na výlet a hledat tak jednotlivé obrázky z karet ve skutečném světě. Např. přiřazovat podzimní přírodniny ke kartám nebo jarní květiny.

Existují dva základní způsoby, jak karty přiřazovat. Můžete začít tím, že vyložíte na koberec či stůl karty s obrázkem i názvem a k nim pak dítě páruje kartu se samotným obrázkem a kartu se samotným textem. K tomuto nepotřebuje umět číst, protože text páruje s textem na kartě, podle toho, jak vypadá a naučí se tím vnímat tvary písmen a slov. Případně se také tímto způsobem může názvy předmětů teprve učit. 


Jak využívat karty u nejmenších dětí cca od 2 let věku? 
Využíváme k práci pouze karty s obrázkem bez textu a na obrázcích učíme naše nejmenší poznávat a pojmenovávat objekty, zvířata a věci v našem okolí. Dítě si tak přirozeně rozšiřuje svou slovní zásobu. Vhodné je představovat dítěti 3 karty s obrázky denně a postupně trošku přidávat. 

Když si dítě pojmy osvojí, můžete karty vyložit před něj a vyzvat ho stylem „Ukaž mi…“ zda si pojmy zapamatovalo, Nebo otázkou „Co je toto?“, nechat dítě, aby Vám odpovědělo a rozvíjet tak aktivní slovní zásobu. 

Jak využívat karty u starších dětí? 

Starší děti, které již umí číst, pracují s kartami jinak. Vyložíte před ně pouze karty s obrázkem a k nim dítě páruje text, který si musí přečíst, aby bylo schopné text přiřadit ke správnému obrázku. Následně si dítě svou práci kontroluje třetí sadou (pro samostatnou práci), která obsahuje obrázek a text na jedné kartě - již zmíněnou kontrolní kartu. 

Karty lze použít také k trénování paměti. Z karet vybereme několik obrázků, které položíme před dítě obrázkem nahoru, necháme ho si cca 1 minutu obrázky prohlížet a poté obrázky zakryjeme. Necháme dítě vyjmenovat, které obrázky před ním leží. Počet obrázků volíme podle toho, jak je dítě v aktivitě úspěšné / neúspěšné.

Další způsob je to, že vyložíte karty pouze s obrázkem a k nim dítě páruje text, který si musí přečíst, aby bylo schopné text přiřadit ke správnému obrázku. Následně si dítě svou práci kontroluje třetí sadou, která obsahuje obrázek a text na jedné kartě - již zmíněnou kontrolní kartu.

Další možností trénování paměti je, že dítě zavře oči a my jednu kartu odstraníme a ostatní zamícháme. Úkolem dítěte je uhodnout, kterou kartu jsme odstranili.

Pokud si karty (ať už s textem nebo bez textu) vytisknete 2x, dá se s nimi hrát i známé pexeso. S kartami můžeme uspořádat hledací hru (venku i doma), kdy děti dostanou obrázkovou část karet a hledají kontrolní část ukrytou někde v místnosti nebo třeba na zahradě. 

Již jsme zmiňovali, že karty zaměřené na přírodu je vhodné vzít i s sebou na procházku a nechat dítě hledat a přiřazovat k nim reálné předměty nebo zahlédnutá zvířata. (vhodné třeba pro naše třísložkové karty PODZIM, PTÁCI, HOUBY, LESNÍ ZVĚŘ, JARNÍ KVĚTINY)

Lze také hrát hádací hru. Kontrolní karty (obrázek s textem) zamíchejte, položte do balíčku a nechte děti líznout si kartu z balíčku, dítě se podívá na kartu a pro ostatní hráče vymyslí nápovědu, co tento obrázek charakterizuje, může třeba říci jen jednu indicii ( U našich třísložkových karet Zimní sporty třeba lyže apod., u jelena parohy atd) Pokud nikdo neví, přidává postupně další nápovědy nebo uvede indicií více. Kdo jako první uhodne, co je na kartě, získává tuto kartu pro sebe. Pokud nikdo neví, karta se odkládá (a na konci hry se o této kartě s dětmi více pobavte). Hraje další hráč a opět se pokusí charakterizovat daný sport. Vyhrává ten hráč, který bude mít na konci hry nejvíce nasbíraných karet. Hrát můžete ale i jen ve dvou, kdy jako rodič či učitel dáváte indicie vy a dítě hádá, případně si role vyměníte.


Čím je dítě starší, tím složitější témata můžeme využívat, např. třísložkové karty DÝNĚ a JABLKO, kdy se na kartách dítě učí jednotlivé části plodů rostlin. Případně i se může učit jednotlivým typům POČASÍ, či předmětům, které potřebují určité profese ke svému výkonu. Pro ty, které zajímá lidské tělo, názvy orgánů. K předvánočnímu období se zase hodí při pečení seznámit děti s různými druhy KOŘENÍ. 


Další způsoby využití karet:

Děti mohou karty rozdělit na hromádky se stejným počátečním písmenem

nebo rozdělit zvířata podle barev, počtu nohou, kde žijí atd. Možností je opravdu mnoho. 

Máte-li doma k dispozici zvířátka Schleich nebe Safari Ltd. či jiná plastová zvířatka, můžete děti nechat tyto figurky přiřadit k jednotlivým kartám. 

Tip na závěr: Dobře mohou posloužit i naše demonstrační karty, které jsou trošku větší než třísložkové karty, ale při troše šikovnosti a tisku ve 2 kopiích z nich třísložkové karty snadno vyrobíte také a získáte tak další témata jako fosílie, koloběh vody, jaro atd. na všechny třísložkové karty z naší nabídky se můžete podívat do našeho eshopu.